Den grundlæggende lederuddannelse

Drømmer du om at blive leder? Er du ny i lederjobbet? Eller har du været leder i nogle år og ønsker at opkvalificere dine ledelseskompetencer?

Med Den grundlæggende lederuddannelse får du en praksisnær og relevant lederuddannelse, der klæder dig på, så du kan håndtere dine daglige ledelsesopgaver.

Møde 6

Forløb

Edutasia har planlagt følgende aktuelle forløb:

 • 281350GLU-397 Fjernundervisning hos Edutasia

  13

  7. februar 2023

  14. juni 2023

  DKK 2.496,00
  DKK 8.300,00

Bemærk: Hvis du gerne vil deltage i et AMU-kursus, foregår selve tilmeldingen på hjemmesiden voksenuddannelse.dk. Når du klikker på knappen "Tilmelding", åbner tilmeldingssiden i en ny fane.

Hvem er uddannelsen for?

Den grundlæggende lederuddannelse består af AMU-kurser og er derfor rettet mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Måske er du nyudnævnt leder, men det kan også være, du har flere års ledelseserfaring og ønsker flere værktøjer og større indsigt i din egen lederstil. 

Uddannelsen er tilrettelagt, så du har en fleksibel ramme og kan tilpasse det til din egen hverdag. 

Formålet er at opbygge dine ledelseskompetencer, men samtidig er det som leder afgørende at kunne sparre med andre ledere. Sparring og erfaringsudveksling er derfor et vigtigt led i undervisningen, og du får mulighed for at mødes med andre i webinarer, hvor vi drøfter emnerne i forhold til praksis. 

Ledelse 2

Hvis du er inden for AMU-målgruppen, kan du deltage på kurserne til en særdeles favorabel pris, og du og din arbejdsgiver kan ofte ansøge om VEU-godtgørelse, mens du er på kursus.

Dit udbytte af Den grundlæggende lederuddannelse

Du får masser af viden og konkrete værktøjer, som er lige til at gå hjem og anvende i din egen organisation, så du står godt rustet, når det f.eks. gælder konflikthåndtering, kommunikation og motivation af dine medarbejdere.

Det handler om at styrke egne lederkompetencer, så du kan få det bedste frem i dine medarbejdere ved at bruge deres forskellighed og styrke deres trivsel og motivation.

På uddannelsen lærer du bl.a. at:

 • Anvende forskellige lederstile
 • Planlægge, prioritere og uddelegere dine opgaver
 • Genkende og lede forskellige persontyper
 • Forbedre din kommunikation
 • Lede og facilitere møder
 • Håndtere konflikter og tage de svære samtaler
 • Anvende situationsbestemt ledelse
 • Motivere dine medarbejdere
 • Lede teams og grupper af medarbejdere
 • Lede en forandringsproces
Projektledelse 2

Materiale

Kursusmaterialet består bl.a. af en lang række videoer, der i ord og billeder præsenterer de forskellige teorier, og hvordan du kan bruge dem.

Efter videoerne vil der ofte være mindre opgaver, hvor du skal prøve at omsætte det, du har lært, til din egen dagligdag. Der vil altså være meget lidt, du skal læse undervejs i uddannelsen.

Som afslutning på hvert emne er der en quiz, hvor du kan teste dig selv og se, om du har fået alt med.

Her kan du se et eksempel fra materialet til Den grundlæggende lederuddannelse.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen består af seks fag, fordelt på fem moduler, og forløber over ca. fem måneder. 

Klik på et fag for at læse mere om det:

 • Forandringsledelse (49734) 3 dage

  Beskrivelse

  Efter uddannelsen kan du gennemføre forandrings- og udviklingsprocesser inden for organisatoriske og teknologiske forandringer, som f.eks. digital og bæredygtig omstilling. Du bliver bevidst om faktorer, der kan påvirke medarbejderens motivation, trivsel, effektivitet og kompetenceudvikling i forandringsprocesser. Du er bevidst om din egen ledelsesrolle i forandrings- og udviklingsprocesser samt initiativer, der fremmer det gode arbejdsmiljø i forbindelse med forandringsledelse.

  Målgruppe

  Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

  Mål

  Deltageren kan igennem forandrings- og udviklingsprocesser gennemføre organisatoriske og teknologiske forandringer, som f.eks. digital og bæredygtig omstilling. Deltageren er bevidst om faktorer, der kan påvirke medarbejderens motivation, trivsel, effektivitet og kompetenceudvikling i forandringsprocesser. Deltageren er bevidst om sin egen ledelsesrolle i forandrings- og udviklingsprocesser samt initiativer, der fremmer det gode arbejdsmiljø i forbindelse med forandringsledelse.

 • Kommunikation som ledelsesværktøj (49729) 2 dage

  Beskrivelse

  Efter uddannelsen er du bevidst om kommunikationens betydning for egen lederrolle, og du kan aktivt bruge forskellige kommunikationsformer i kommunikationen med medarbejdere, lederkolleger og egen leder.

  Målgruppe

  Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

  Mål

  Deltageren er bevidst om kommunikationens vigtige betydning i lederens rolle. Deltageren er bevidst om de elementer, der har indflydelse på kommunikationens processer i analoge såvel som digitale rum. Deltageren kan aktivt formidle sit budskab og anvende forskellige kommunikationsformer og -kanaler og herved opnå en konstruktiv kommunikation med medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere.

 • Ledelse og det personlige lederskab (49728) 3 dage

  Beskrivelse

  Deltageren udvikler sit kendskab til egen ledelsesstil og bliver bevidst om sin ledelsesrolle i forhold til samarbejdssituationer på alle niveauer i organisationen. Deltageren lærer at skabe rum til ledelse ved f.eks. at skabe overblik, prioritere og delegere opgaver.

  Målgruppe

  Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med ledelse.

  Mål

  Deltageren udvikler sit kendskab til egen ledelsesstil i såvel tilstedeværende ledelse som fjernledelse (f.eks. ved hjælp af virtuelle værktøjer).Deltageren er bevidst om egen adfærd og holdninger, og udvikler sin ledelsesrolle/adfærd i forhold til at kunne agere hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer på alle niveauer i organisationen. Deltageren er bevidst om sin rolle som kulturskaber og kulturbærer i forhold til egne medarbejdere, lederkolleger og virksomhedens øvrige ledelse. Deltageren kan skabe rum til ledelse ved øget bevidsthed om sit ledelsesrum ved f.eks. at skabe overblik, prioritere og delegere opgaver og lede op ad, ned ad og til siden.

 • Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler (49732) 2 dage

  Beskrivelse

  Efter uddannelsen kan du i ledelsesfunktionen - gennem dit kendskab til teorier om konflikter, deres udvikling og parternes reaktioner - forebygge og håndtere konflikter og gennemføre samtaler med konfliktpotentiale.

  Målgruppe

  Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

  Mål

  Deltageren kan gennem sit kendskab til teorier om konflikter, deres udvikling og parternes reaktioner forebygge og håndtere konflikter. Deltageren kan afdække relevante kerneproblemstillinger i en konflikt. Deltageren får kendskab til teorier, således at deltageren efterfølgende kan gennemføre udfordrende samtaler med muligt konfliktpotentiale.

 • Mødeledelse (49730) 1 dag

  Beskrivelse

  Efter uddannelsen kan deltageren som et element i ledelsesfunktionen planlægge, afholde og lede forskellige typer af møder med fokus på at skabe værdi for virksomheden og mening for deltagerne.

  Målgruppe

  Kursset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

  Mål

  Deltageren kan planlægge, afholde og lede forskellige typer af møder, både face-to-face og virtuelle møder med fokus på at skabe værdi for virksomheden og mening for deltagerne. Deltageren kan fastlægge klare mål for mødet og udarbejde en veltilrettelagt plan for mødet og herved sikre, at hele mødeprocessen og resultatet er værdiskabende for alle involverede parter.

 • Situationsbestemt ledelse (49733) 2 dage

  Beskrivelse

  Efter kurset kan du anvende situationsbestemt ledelse til at skabe trivsel og motivation og samtidig fremme effektiviteten og produktiviteten. Du kan delegere ansvar, beslutninger og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders og teamets kompetencer.

  Målgruppe

  Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

  Mål

  Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af situationsbestemt ledelse skabe trivsel og motivation og samtidig fremme effektiviteten og produktiviteten. Deltageren kan anvende relevante ledelsesværktøjer i forbindelse med situationsbestemt ledelse, således den enkelte medarbejder udvikler sine kompetencer og opgave ansvar. Deltageren kan delegere ansvar, beslutninger og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders og teamets kompetencer.

Har du brug for hjælp eller vejledning?

Ønsker du at blive kontaktet af en af vores medarbejdere?

Tilføj dine kontaktoplysninger og evt. en besked. Så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Tak for din henvendelse

Tak for det! Du bliver kontaktet af en af vores medarbejdere.

Formularen kunne ikke indsendes

Et eller flere krævede felter mangler indhold, eller er ikke udfyldt korrekt.

Formularen kunne ikke indsendes

Formularen kunne ikke indsendes. Prøv evt. igen senere.