Handelsbetingelser

Handelsbetingelser ved tilmelding til vores AMU-kurser.

Tilmelding til AMU-kursus

Virksomheder, privatpersoner og selvstændige erhvervsdrivende skal tilmelde sig via www.voksenuddannelse.dk.

Ledige kan reservere en plads ved at kontakte os. Se kontaktoplysninger på det udbudte kursus på edutasia.dk.

Afmelding til AMU-kursus

Afmelding skal ske så tidligt som muligt og minimum 5 hverdage før kursusstart, så pladsen kan tilbydes til anden side. Afmelding kan ske via www.voksenuddannelse.dk og derudover også telefonisk eller skriftligt til info@edutasia.dk.

Afmeldingsgebyr:
Såfremt der meldes afbud efter fristen, opkræver Edutasia et afmeldingsgebyr for virksomheder, privatpersoner og selvstændige.

Ved afmelding senere end 5 hverdage før kursusstart betales:
• 1.500 kr. for uddannelser med en varighed til og med 37 lektioner
• 2.500 kr. for uddannelser med en varighed på mere end 37 lektioner

Ved udeblivelse fra uddannelsens første dag betales:
• 2.500 kr. for uddannelser med en varighed til og med 37 lektioner
• 3.500 kr. for uddannelser med en varighed på mere end 37 lektioner

Hvis den udeblevne eller frameldte erstattes med en anden deltager, bortfalder kravet om betaling for udeblivelse eller framelding.

Hvis uddannelsen eller enkeltfaget aflyses af skolen, bortfalder kravet om betaling ligeledes, medmindre skolens aflysning skyldes udeblivelse på første undervisningsdag.

Hvis en arbejdsgiver betaler tillægspris for gennemførelse af et hold med færre deltagere end det annoncerede minimumsantal, skal arbejdsgiveren ikke betale for udeblivelse eller framelding.

Følgende vilkår gælder udelukkende arbejdsgiveres, privatpersoners og selvstændige erhvervsdrivendes tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag.

Betalingsbetingelser

Det er afgørende, at betalingsfristen, der fremgår af fakturaen, overholdes. Såfremt din betaling udebliver, er vi nødsaget til at opkræve dig den fulde kursusafgift.

Tillægsydelser

I forbindelse med virksomhedernes særlige ønsker til fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer m.v. kan der efter særlig aftale med virksomheden opkræves ”Særlig tilrettelæggelse”.

Aflysning

Edutasia forbeholder sig retten til at aflyse kurser ved for få tilmeldinger.

Betaling for uopfyldte hold

Edutasia og arbejdsgiveren har ret til at aftale en pris, hvor arbejdsgiveren betaler for et fuldt hold, således at arbejdsgiveren og skolen er garanteret, at uddannelsen med sikkerhed gennemføres uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og frameldinger.

 

Handelsbetingelser ved tilmelding til vores øvrige kurser.

Tilmelding til øvrige kurser
Al tilmelding sker direkte fra edutasia.dk ved at klikke på Tilmeld knappen, udfylde de relevante oplysninger, tilføje til kurv og udfylde oplysninger i forhold til fakturering. Sluttelig gennemføres tilmeldingen. Du modtager herefter en ordrebekræftelse. Alt betaling sker via fakturering, som udsendes ca. 10 dage før planlagt kursusstart.

Ledige kan reservere en plads ved at kontakte os. Se kontaktoplysninger på det udbudte kursus på edutasia.dk.

Afmelding til øvrige kurser
Afmelding skal ske så tidligt som muligt og minimum 1 uge før kursusstart, så pladsen kan tilbydes en anden kursist. Afmelding skal ske telefonisk på 70 10 80 20 eller skriftligt til info@edutasia.dk.

Afmeldingsgebyr
Såfremt der meldes afbud efter fristen, fastholdes betalingen. Såfremt det er muligt, vil kursisten få tilbud om at deltage på et senere kursus. Dette uden beregning eller mod et mindre gebyr. Kontakt Edutasia med det samme for at aftale nærmere om denne mulighed.

Hvis den udeblevne eller frameldte erstattes med en anden deltager, bortfalder kravet om betaling for udeblivelse eller framelding.

Følgende vilkår gælder udelukkende arbejdsgiveres, privatpersoners og selvstændige erhvervsdrivendes tilmelding til øvrige kurser.

Betalingsbetingelser
Det er afgørende, at betalingsfristen, der fremgår af fakturaen, overholdes.

Aflysning
Edutasia forbeholder sig retten til at aflyse kurser ved for få tilmeldinger.

Siden er sidst redigeret 14. september 2022.