Evaluering og kvalitetssikring af AMU-kurser

Her finder du opgørelserne over tilfredshedsmålinger på Edutasia ApS og Nyledige.dk's AMU-forløb.

Undervisning Uformelt

Hjælp til at forstå tabellerne

Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.

Forkortelser benyttet i tabellerne:

  • GNS: Det vejede gennemsnit på hver vurdering af tilfredshed. Eksempelvis er "Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der sættes i "meget enig" (10,0 point), jo højere vægtes de 10,0 i gennemsnittet - og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.

  • N: Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.

  • U: Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra mindst 25 kursister. Ved kolonnesortering står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.
Mand Ved Vindue