FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser)

En FKB beskriver mål og rammer for grundlæggende kompetenceudvikling for voksne faglærte og ufaglærte i forhold til de behov, der er inden for et bestemt jobområde på arbejdsmarkedet. Edutasia er godkendt til at udbyde AMU-kurser inden for tre FKB'er.

Undervisning 1

AMU-kurser

Klik på en FKB for at se listen over kurser, der hører under hver FKB.

FKB: Administration

Områdets kurser giver kompetencer til at arbejde med forskellige slags administrative opgaver i en produktions- eller servicevirksomhed. Du kan f.eks. beskæftige dig med IT, HR, økonomi og markedsføring.

Du lærer f.eks. at anvende programmer til styring af kunderelationer, personalesager, journalisering og økonomi. Du kan også beskæftige dig med emner som mødetilrettelæggelse, spørgeskemaundersøgelser, LEAN og DTP.

Kurserne henvender sig både til faglærte og ufaglærte medarbejdere.

AMU nr. Titel Antal dage Mere info
25000 RKV før erhvervsuddannelse for voksne 5
40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 2
40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 2
40008 Årsafslutning af bogholderiet 2
40012 Personalejura i lønberegning 2
40013 Lønberegning og lønrapportering 2
40022 Effektive, individuelle brugerflader 1
40025 Medvirken til udvikling af virksomhedens tryksager 2
40067 Anvendelse af ESDH til sagsbehandling 1
40069 Service og kommunikation i administration 20
40071 It og økonomi i administration 20
40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 10
40146 Den administrative medarbejder 15
40148 Allround administrativ medarbejder 15
40327 Administrativ it-superbruger 15
40343 Projektstyring med IT-værktøj 2
40347 Oprettelse af e-formularer 2
40370 Lean i administrative funktioner 1
40371 Optimering ved 5S af den administrative funktion 1
40372 Lean-kortlægning af værdistrøm i administration 2
40373 Sidemandsoplæring 2
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2
40414 Bearbejdning af data fra informationsindsamling 2
40533 Introduktion til et brancheområde (F/I) 40
40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) 40
40748 Anvendelse af store datamængder i regneark 1
40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer 1
40750 Præsentation af tal i regneark 1
40752 Anvendelse af etb til administrative opgaver 1
40754 Anvendelse af pivot-tabeller 1
40755 Effektiv anvendelse af tekstbehandling 1
40775 Dynamiske beregninger og diagrammer i etb 1
40776 Samarbejde om dokumenter 1
40804 Elektronisk korrektur med PDF 1
41371 Anvendelse af regneark til statistik 1
43343 Praktik for F/I 48
44337 Oprettelse af database til jobbrug 2
44340 Oprette brugerflader og udskrifter i database 2
44346 Design og automatisering af regneark 2
44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter 1
44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion 1
44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 2
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer 2
44374 Elektronisk journalisering 3
44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2
44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner  3
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 5
44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 5
45215 Grundlæggende faglig regning 2
45347 Grundlæggende faglig matematik 3
45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 5
45368 Værdibaserede arbejdspladser 2
45511 Faglig læsning 2
45536 Faglig skrivning 3
45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis 40
45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer 2
45565 Brug af pc på arbejdspladsen 3
45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau 40
45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau 40
45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 10
45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis 40
45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau 40
45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau 40
45703 Pc-bruger, pc opbygning og funktionsmåde 1
45704 Pc-bruger, introduktion til programmering 4
45782 Integration af data mellem adm. it-systemer 2
45859 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion 2
45910 Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion 2
45951 Kundeanalyse og e-strategi 2
45952 Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering 2
45953 E-markedsføring og reklameindsats 2
45955 E-administration og betalingssystemer 2
45956 E-teknologi og online opdatering 2
45958 Økonomiske styring af lageret 2
45959 Likviditetsstyring 1
45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom 2
45961 Kreditorstyring 1
45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov 2
45963 Konteringsinstrukser 1
45964 Debitorstyring 2
45965 Placering af resultat- og balancekonti 2
45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift 2
45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram 2
45970 Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet 3
45972 Opstilling og analyse af årsregnskabet 2
45973 Likviditets- og balancebudgettering 2
45983 Samarbejde i grupper i virksomheden 2
45984 Organisationens strukturelle opbygning 1
45985 Mål og strategier for administrative medarbejdere 2
45986 Arbejdsplanlægning i den administrative funktion 2
45987 Projektudvikling og gennemførelse 2
45988 Projektorienteret arbejde 2
45989 Udarbejdelse af projektrapporter 2
45992 Adm. og registrering af budgetter i et ERP system 1
45993 Fakturahåndtering i et ERP system 1
46486 Virksomhedskommunikation med e-mail 2
46490 Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på job 1
47184 Administrativ drift af varelager 2
47189 Online kundeservice og -rådgivning 2
47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram 1
47214 Håndtering og strukturering af længere tekster 1
47215 Opstillinger og layout i tekst 2
47216 Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem 3
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster 2
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2
47235 Administrationens rolle i salg, indkøb og lager 1
47236 Administrative opgaver i salgsarbejdet 2
47247 Kvalitet og kundeservice i kundekontaktfunktioner 1
47248 Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner 2
47249 Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner 2
47250 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner 2
47252 Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner 2
47253 Mersalg i kundekontaktfunktioner 1
47293 E-mail til jobbrug 2
47295 Kulturafstemt kommunikation i salg og service   2
47296 Kundeservice i administrative funktioner 1
47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 1
47298 Referat- og notatteknik 2
47299 Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug 2
47300 Tekster på papir - formulering og opbygning 2
47301 Tekster til nettet - formulering og opbygning 2
47302 Virksomhedens sprogpolitik i praksis 1
47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 2
47380 Overenskomster mm. i lønberegning 2
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2
47382 Anvendelse af periodisk beregning og registrering 2
47606 Innovative processer i den administrative praksis 2
47632 Den personlige uddannelses- og jobplan 2
47668 Grundlæggende faglig regning 2
47669 Grundlæggende faglig matematik 3
47670 Faglig læsning 2
47671 Faglig skrivning 3
48012 Instruktører og elever i praktikcentret 2
48013 Mål og læring i praktikcentret 2
48039 Samspil med kolleger med særlige behov 2
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 2
48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job 2
48296 Indtjeningsoptimering 2
48297 Investering og finansiering i virksomheden 2
48325 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer 2
48464 Grundlæggende administration 25
48569 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) 5
48653 Håndtering af personoplysninger 2
48754 Grundlæggende videooptagelse og redigering 2
49030 Materialestyring i virksomheder vha ERP system 2
49033 Indkøbsprocessen i et ERP system 2
49036 Ressourcestyring i virksomheder vha ERP system 2
49038 Udarbejdelse af rapporter i et ERP system 1
49234 EUD-Praktikvejledning -  for den daglige oplærer 1
49240 Kvalitetsudvikling af administrative arbejdsgange 2
49327 Anvendelse af database i jobbet 2
49580 EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl 1
49627 GDPR og IT-sikkerhed 2
49731 Værdiskabende optimering af arbejdsprocesser 3
49755 Datahåndtering for administrative medarbejdere 3
49770 Søg og anvend informationer fra internettet 1
49773 Møde- og webinartilrettelæggelse 2
49785 Introduktion til bæredygtig omstilling 2
49792 Hygiejne i kunde- og gæstebetjening 1
49799 Udarbejdelse af publikationer i et dtp-program 2

FKB: Viden og forretningsservice

På kurserne inden for viden- og forretningsservice lærer du at arbejde i specialiserede administrative funktioner og yde kundeservice, f.eks. hos en advokat, en revisor, et eventbureau, et markedsanalyseinstitut eller en teknisk rådgiver.

Du lærer at tilegne dig kendskab til arbejdspladsens faglige speciale. Det kan være særlig lovgivning, f.eks. på et patentbureau, regler for brancheetik og tavshedspligt, f.eks. i forbindelse med ejendomshandel, men det kan også være procedurer for markedsføring og logistik hos et eventbureau, der lever af at arrangere fester eller lancere produkter.

Kurserne henvender sig til faglærte og ufaglærte medarbejdere. Du kan f.eks. være advokatsekretær, økonomimedarbejder, revisorassistent, marketingassistent eller eventkoordinator.

AMU nr. Titel Antal dage Mere info
25000 RKV før erhvervsuddannelse for voksne 5
40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 2
40008 Årsafslutning af bogholderiet 2
40012 Personalejura i lønberegning 2
40013 Lønberegning og lønrapportering 2
40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 10
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2
40425 Facilitering af udviklingen af en eventidé 1
40427 Økonomisk risikovurdering af events 2
40428 Drejebog for events 2
40430 Storytelling ifm kommunikation af events 2
40533 Introduktion til et brancheområde (F/I) 40
40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) 40
40995 Nye kunder via viral markedsføring 2
43343 Praktik for F/I 48
43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 3
44309 Udarbejdelse af årsregnskabet 2
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer 2
44374 Elektronisk journalisering 3
44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2
44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner  3
44853 Kommunikation og konflikthåndtering - service 3
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 5
44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 5
45215 Grundlæggende faglig regning 2
45347 Grundlæggende faglig matematik 3
45511 Faglig læsning 2
45536 Faglig skrivning 3
45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis 40
45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau 40
45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau 40
45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 10
45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis 40
45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau 40
45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau 40
45958 Økonomiske styring af lageret 2
45959 Likviditetsstyring 1
45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom 2
45961 Kreditorstyring 1
45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov 2
45963 Konteringsinstrukser 1
45964 Debitorstyring 2
45965 Placering af resultat- og balancekonti 2
45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift 2
45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram 2
45970 Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet 3
45972 Opstilling og analyse af årsregnskabet 2
45973 Likviditets- og balancebudgettering 2
47071 Controlling af omkostninger og investeringer 2
47073 Controlling af salgs- og debitorområdet 2
47298 Referat- og notatteknik 2
47299 Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug 2

FKB: Teknisk dokumentation i industriel produktion

AMU nr. Titel Antal dage Mere info
25000 RKV før erhvervsuddannelse for voksne 5
40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 10
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2
40533 Introduktion til et brancheområde (F/I) 40
40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) 40
43343 Praktik for F/I 48
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 5
44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 5
45205 Metrologi med GPS ISO standard matrix 5
45215 Grundlæggende faglig regning 2
45347 Grundlæggende faglig matematik 3
45511 Faglig læsning 2
45536 Faglig skrivning 3
45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis 40
45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau 40
45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau 40
45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 10
45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis 40
45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau 40
45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau 40
46580 3D CAD, konstruktion 3
46581 CAD kontruktion og pladeudfoldning 3
46582 CAD konstruktion og redigering 5
46583 CAD konstruktion med brug af standard og objekt 3
46584 CAD konstruktion, menu- og filhåndtering 3
46585 CAD konstruktion, template og opsætning 3
47155 Teknisk dokumentation af samlingskonstruktioner 2
47156 Teknisk konstruktion af samlingskonstruktioner 2
47157 Præsentation af tekniske samlingskonstruktioner 2
47203 Teknisk dokumentation design af rørkonstruktioner 3
47204 Teknisk dokumentation design af stålkonstruktioner 3
47317 Dimensionering og bevægelsessimulering 3
47318 Design, konstruktion og styrkeberegning 3
47632 Den personlige uddannelses- og jobplan 2
47668 Grundlæggende faglig regning 2
47669 Grundlæggende faglig matematik 3
47670 Faglig læsning 2
47671 Faglig skrivning 3
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 2
48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job 2
48060 Tekn. dok: Konstruktion af overflademodeller 3
48061 Tekn. dok: Komplekse samlingskonstruktioner 3
48202 3D-CAD:Parametrisk konstruktion og konfigurationer 3
48203 PDM: Opsætning og administration af Vault 2
48569 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) 5
49234 EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer 1
49544 Teknisk design i 3D CAD 3
49580 EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl 1