Grundlæggende IT

Har du de grundlæggende IT-kompetencer på plads, så du kan løse dine arbejdsopgaver med hjælp fra de digitale redskaber, du har ved hånden?

Med dette AMU-forløb bliver du klædt på, så du står stærkt i dit daglige arbejde med bl.a. Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Windows og Teams.

College Tutor With Digital Tablet Teaches Mature S 2021 08 26 16 13 57 Utc (1)

Forløb

Edutasia har aktuelt planlagt følgende forløb. 

Er du arbejdsledig, kan du tilmelde dig forløbet via vores kursusafdeling for ledige, Nyledige.dk, her.

 • 281350GRLIT-9017 Fjernundervisning hos Edutasia

  29

  14. august 2023

  22. september 2023

  DKK 9.868,00
  DKK 25.574,00

Bemærk: Hvis du gerne vil deltage i et AMU-kursus, foregår selve tilmeldingen på hjemmesiden voksenuddannelse.dk. Når du klikker på knappen "Tilmelding", åbner tilmeldingssiden i en ny fane.

Forløbets indhold

Forløbet består af en række fag baseret på Grundlæggende IT inden for kontor, administration, regnskab og finans. 

Klik på et fag for at læse mere om det:

 • Anvende regneark til beregninger og præsentation (49826) 2 dage

  Beskrivelse

  Efter kurset kan du foretage simple beregninger og præsentationer/layout i regneark.

  Målgruppe

  Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der har brug for at kunne foretage simple beregninger og præsentationer/layout i regneark.

  Mål

  Deltageren kan oprette enkle formler og formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.

 • Anvendelse af pivot-tabeller (40754) 1 dag

  Beskrivelse

  Efter kurset kan deltageren analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller f.eks. statistikker, interaktive rapporter, analyse af data fra økonomiprogram. Deltageren kan præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer.

  Målgruppe

  Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

  Mål

  Deltageren kan analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller f.eks. statistikker, interaktive rapporter, analyse af data fra økonomiprogram. Deltageren kan præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer.

 • Anvendelse af præsentationsprogrammer (44373) 2 dage

  Beskrivelse

  Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

  Målgruppe

  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  Mål

  Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

 • Anvendelse af store datamængder i regneark (40748) 1 dag

  Beskrivelse

  Efter kurset kan deltageren opbygge regnearksmodeller, anvende egne formler, indbyggede funktioner og grafiske faciliteter, effektivisere og automatisere ofte forekommende arbejdsopgaver.

  Målgruppe

  Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

  Mål

  Deltageren kan håndtere store datamængder f.eks. ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer. Deltageren kan foretage en hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre f.eks. anvendelse af låste celler, makroer og modeller. Deltageren kan på baggrund af store regneark, udtrække oplysninger til viderebearbejdning, f.eks. taksberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker.

 • Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram (47212) 1 dag

  Beskrivelse

  Efter uddannelsen kan deltageren indsætte, placere og bearbejde grafiske objekter, f.eks. billeder, tekstbokse, figurer og diagrammer i forhold til tekstbehandlingsprogrammets muligheder samt håndtere programmets tegneværktøjer.

  Målgruppe

  Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde administrativt med brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram til enkle skriftlige kommunikationsopgaver.

  Mål

  Deltageren kan inden for rammerne af tekstbehandlingsprogrammets muligheder indsætte, placere og bearbejde billeder til f.eks. opslag, produktblade eller dokumentation samt indsætte og redigere programmets grafiske objekter, herunder f.eks. tekstbokse, figurer og diagrammer. Endvidere kan deltageren anvende programmets tegneværktøjer til f.eks. oprettelse, formatering, rotation, spejlvending og gruppering af objekter.

 • Design og automatisering af regneark (44346) 2 dage

  Beskrivelse

  Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.

  Målgruppe

  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  Mål

  Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.

 • Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer (40749) 1 dag

  Beskrivelse

  Efter kurset kan deltageren anvende et kommunikationssystems brugerflade og funktioner, bestride sine daglige kommunikationsrutiner, håndtere mails, kalender og opgaver.

  Målgruppe

  Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt

  Mål

  Deltageren kan effektivt og hensigtsmæssigt håndtere daglige kommunikationsrutiner gennem anvendelse af e-mails f.eks. automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af e-mails. 

  Deltageren kan sikre møde- og aftaleaktiviteter gennem anvendelse af kalendersystemet, f.eks. håndtering af flere kalendere, udgivelse af kalendere og mødeplanlægning. Deltageren kan følge egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring f.eks. påmindelser, organisering og deling.

 • E-mail til jobbrug (47293) 2 dage

  Beskrivelse

  Efter uddannelsen kan deltageren sende og modtage mail, vedhæfte filer og strukturere og arkivere e-mails. Desuden kan deltageren arbejde med en elektronisk kalender og kontaktpersoner.

  Målgruppe

  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  Mål

  Deltageren kan anvende et mailsystem, i forbindelse med sine opgaver, til såvel intern som ekstern kommunikation. Herunder kan deltageren formulere gode og læsevenlige mails og udnytte mediets præmisser f.eks. anvende links og vedhæfte filer og har kendskab til andre online-kommunikationsformer ¿ f.eks. chat. Ligeledes kan deltageren anvende et mailsystem til planlægningsopgaver og kan bruge disse i forbindelse med intern kommunikation og samarbejde.

 • Fletning af dokumenter til masseproduktion (44354) 1 dag

  Beskrivelse

  Deltageren kan anvende elektroniske masseproduktionsfunktioner ved udarbejdelse af adresselister og labels i forbindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, f.eks. breve og e-mails. Deltageren kan vurdere anvendelsen af masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter.

  Målgruppe

  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  Mål

  Deltageren kan anvende elektroniske masseproduktionsfunktioner ved udarbejdelse af adresselister og labels i forbindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, f.eks. breve og e-mails. Deltageren kan selvstændigt vurdere anvendelsen af masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter sat i forhold til en tidsmæssig gevinst ved at anvende funktionen frem for manuel udførelse.

 • Håndtering og strukturering af længere tekster (47214) 1 dag

  Beskrivelse

  Efter uddannelsen kan deltageren oprette indholdsfortegnelse, stikordsregister, krydshenvisninger, figurlister, bogmærker, hyperlinks og noter og dermed skabe overblik over større dokumenter som f.eks. rapporter og brugervejledninger.

  Målgruppe

  Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde administrativt med større dokumenter i et tekstbehandlingsprogram, herunder rapporter, præsentationsmaterialer, håndbøger, vejledninger eller lignende.

  Mål

  Deltageren kan skabe overblik over og struktur på længere tekster som f.eks. rapporter, håndbøger og vejledninger ved hjælp af typografier til f.eks. overskriftsformatering og -nummerering samt navigere i tekster ved hjælp af forskellige dokumentvisninger. Endvidere kan deltageren i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter på flere sider definere sideopsætning, herunder sidehoved og -fod samt oprette f.eks. forside, indholdsfortegnelse, stikordsregister, fodnoter, hyperlinks, bogmærker og krydshenvisninger.

 • Indskrivning og formatering af mindre tekster (47217) 2 dage

  Beskrivelse

  Efter uddannelsen kan deltageren indskrive, formatere og redigere tekster til f.eks. opslag, prislister eller breve. Deltageren kan definere sideopsætning og anvende programmets tabelfunktion til oprettelse af enkle opstillinger.

  Målgruppe

  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  Mål

  Deltageren kan benytte basisfunktioner i tekstbehandling til indskrivning og formatering af mindre tekster som f.eks. breve og opslag samt anvende redigeringsfaciliteter til f.eks. sletning, flytning og kopiering af tekst. Endvidere kan deltageren definere enkel sideopsætning, herunder f.eks. margener og sidenummerering samt anvende tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og hjælpefunktion. Ved hjælp af programmets tabelfunktion kan deltageren desuden oprette enkle skemaer og opstillinger i form af f.eks. prislister og notater.

 • Jobrelateret brug af styresystemer på pc (44371) 2 dage

  Beskrivelse

  Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper. Deltageren kender forskellige program- og filtyper.

  Målgruppe

  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  Mål

  Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper. Deltageren kender forskellige program- og filtyper.

 • Oprette og anvende regneark (49825) 1 dag

  Beskrivelse

  Efter kurset kan du oprette og anvende et regneark på grundlæggende niveau, samt sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser.

  Målgruppe

  Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der skal kunne oprette og anvende et regneark på grundlæggende niveau samt sortere og filtrere data.

  Mål

  Deltageren kan oprette nye og redigere eksisterende regneark samt foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning. Deltageren kan desuden sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser.

 • Opstillinger og layout i tekst (47215) 2 dage

  Beskrivelse

  Efter uddannelsen kan deltageren anvende programmets værktøjer til opstilling af tekst, dvs. tabulatorer, indrykninger, spalter, tabeller og punkter i flere niveauer og vurdere hvilket redskab, der egner sig bedst til en opgave.

  Målgruppe

  Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde administrativt med dokumenter i et tekstbehandlingsprogram, herunder notater, breve, lister eller opslag.

  Mål

  Deltageren kan anvende tekstbehandlingsprogrammets opstillingsmuligheder, herunder tabulatorer, indrykninger, spalter, tabeller og punkter i flere niveauer til at fremstille virksomhedens dokumenter som f.eks. mødeindkaldelser, referater og produktblade. I den forbindelse kan deltageren vurdere hvilke af disse værktøjer, der egner sig bedst til en given opgave.

 • Projektledelse (49445) 3 dage

  Beskrivelse

  Efter kurset kan du anvende relevante projektstyringsværktøjer som udgangspunkt for god projektledelse, karakteriseret ved håndtering af teamudvikling gennem motivation og engagement, konflikthåndtering samt kommunikation i projektorganisationen.

  Målgruppe

  Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

  Mål

  Deltageren kan varetage projektlederrollen gennem teamudvikling drevet af motivation og engagement, håndtering af konflikter og kommunikation internt i projektet og i forhold til projektets øvrige interessenter. Deltageren kan definere rollerne som projektleder- og deltager samt fastlægge kompetencer og ansvarsområder i tilknytning til projektets ledelse, faser og mål. Deltageren kan identificere projektets rammer, faser, mål og succeskriterier og kan på baggrund heraf udvælge og anvende relevante projektstyringsværktøjer samt definere, organisere og planlægge projekter, hvor der er taget højde for interessenter, risici og øvrige kritiske faktorer.

 • Projektstyring med IT-værktøj (40343) 2 dage

  Beskrivelse

  Deltageren kan efter kurset anvende et IT-værktøj til projektstyring, indtaste aktiviteter, analysere på aktiviteternes indbyrdes afhængigheder, anvende ressourcestyring, følge op på projekter samt udforme relevante udskrifter.

  Målgruppe

  Kurset retter sig mod medarbejdere, der i deres jobfunktion har ansvar for eller medvirker ved udarbejdelse af og opfølgning på virksomhedens projekter.

  Mål

  Deltageren kan planlægge, oprette, vedligeholde og styre projekter med et IT-planlægningsværktøj, eksempelvis ved planlægning af møder og konferencer samt styring af handlingsplaner, der involverer medarbejdere på tværs af afdelinger. Deltageren kan indtaste aktiviteter, analysere på aktiviteternes indbyrdes afhængigheder, følge op på projekter samt udforme relevante udskrifter.

 • Præsentation af tal i regneark (40750) 1 dag

  Beskrivelse

  Efter kurset kan deltageren udvælge relevante data til præsentation. Afhængig af opgavens karakter kan deltageren anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling f.eks. i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg.

  Målgruppe

  Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

  Mål

  Deltageren kan udvælge de relevante data til præsentationen i regneark. Afhængig af opgavens karakter kan deltageren anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling f.eks. i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg.

 • Samarbejde om dokumenter (40776) 1 dag

  Beskrivelse

  Deltageren kan samarbejde elektronisk om skrivning af dokumenter. Deltageren kan arbejde med korrektur- og versionsstyring af dokumenter, f.eks. ved referater, håndbøger, beskrivelser samt andre dokumenter, hvor der samarbejdes om færdiggørelsen.

  Målgruppe

  Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender it regelmæssigt.

  Mål

  Deltageren kan samarbejde elektronisk om skrivning af dokumenter. Deltageren kan arbejde med korrektur- og versionsstyring af dokumenter, f.eks. ved referater, håndbøger, beskrivelser samt andre dokumenter, hvor der samarbejdes om færdiggørelsen.

 • Standardisering af virksomhedens dokumenter (44350) 1 dag

  Beskrivelse

  Deltageren kan oprette og anvende standardiseringsfunktioner f.eks. enkle typografier og skabeloner til at gøre virksomhedens interne og eksterne dokumenter ensartede. Deltageren har kendskab til tekstbehandlingssystemets forskellige layoutmæssige virkemidler og deres effekt.

  Målgruppe

  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  Mål

  Deltageren kan oprette og anvende standardiseringsfunktioner f.eks. enkle typografier og skabeloner til at gøre virksomhedens interne og eksterne dokumenter ensartede. Deltageren har kendskab til tekstbehandlingssystemets forskellige layoutmæssige virkemidler og deres effekt.

Hvem er forløbet for?

Forløbet Grundlæggende IT består af en række AMU-fag og er derfor rettet mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med grundlæggende IT.

Der er stor efterspørgsel på medarbejdere, der kan varetage forskellige IT-opgaver, og som er klar til at hoppe med på den digitale bølge. Forløbet her er for dig, der gerne vil have styr på de grundlæggende funktioner i IT, og dig, der gerne vil have opdateret din IT-viden.

Ledelse 2

Hvis du er inden for AMU-målgruppen, kan du deltage på kurserne til en særdeles favorabel pris, og du og din arbejdsgiver kan ofte ansøge om VEU-godtgørelse, mens du er på kursus.

Dit udbytte af forløbet Grundlæggende IT

Du bliver fortrolig med at arbejde ved en computer, og du får kendskab til de mest anvendte IT-programmer i Office-pakken og Microsoft 365.

På forløbet får du en grundig indføring i Windows som styresystem og i de centrale Office- og Microsoft 365-programmer (det tidligere Office 365). Du får et stærkt fundament på både grundlæggende og mere avanceret niveau. Du får bl.a. indsigt i, hvordan du opbygger professionelle dokumenter og præsentationer, arbejder med databehandling i Excel og arbejder effektivt med komponenterne i Outlook.

Du får også kendskab til projektledelse og en række planlægnings- og projektværktøjer, og du lærer at arbejde effektivt og struktureret i Teams.

Undervisning 7

Materiale

Kursusmaterialet er dansksproget og består af en lang række instruerende videoer, opgaver og quizzer.

Videoerne viser de forskellige funktioner, som er relevante for det emne, kurset omhandler. Hertil kommer en lang række øvelser og opgaver, hvor du selv kan arbejde med og øve det lærte. Endelig afsluttes hver lektion med en quiz, der samler op på de forskellige lektioner, så du hele tiden sikrer dig, at du får det vigtigste med.

Herunder kan du se et eksempel fra materialet: Punktopstillinger i Word.

 

Har du brug for hjælp eller vejledning?

Ønsker du at blive kontaktet af en af vores medarbejdere?

Tilføj dine kontaktoplysninger og evt. en besked. Så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Tak for din henvendelse

Tak for det! Du bliver kontaktet af en af vores medarbejdere.

Formularen kunne ikke indsendes

Et eller flere krævede felter mangler indhold, eller er ikke udfyldt korrekt.

Formularen kunne ikke indsendes

Formularen kunne ikke indsendes. Prøv evt. igen senere.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.