Værdibaserede arbejdspladser

Efter kurset kan deltageren medvirke til at udvikle, formulere og implementere virksomhedens værdier på baggrund af værdibaseret ledelse og kendskab til virksomhedens interessenter. Deltageren kan endvidere agere som værdiagent, herunder virke som kultur- og værdiformidler inden for eget arbejdsområde, med henblik på at sikre sammenhæng imellem virksomhedens værdier, visioner og mål .

Ledelse 4

Forløb

Edutasia har planlagt følgende aktuelle forløb:

Der er ingen aktuelle forløb, men du er meget velkommen til at kontakte os nedenfor, hvis du eller én, du kender, er interesseret i at deltage på kurset.